The Autonomy Approach

The Autonomy Approach
9 250 Ft

Nyelvtanulás az osztályteremben és azon túl

Részletek

 

A The Autonomy Approach egy olyan elméleti tételt mutat be, amely a tanulók autonómiáját támasztja alá az angoltanulásban. Egy olyan gyakorlatias nézőpontba ad betekintést, amely a nyelvtanulást önállóan irányított tevékenységként kezeli (tanítható-tanulható tevékenységek, amelyek a tanulás elveiben gyökereznek).

 

Az Autonomy Approach abból indul ki, hogy a hangsúly a tanulók önálló tevékenységén van, így a megszerzett ismeretek sokkal jobban hasznosíthatók az osztálytermen kívül is. A szerzők megvizsgálják és elmagyarázzák a metakognitív tudás és készségek mögött álló elméletet (a sikeres tanuláshoz kapcsolódó törekvések gyökerei), mindezt alátámasztják számos erre vonatkozó tevékenységgel, amely segítheti a tanulót és a tanárt, hogy saját kezükbe vegyék a fejlődésüket. A könyvben szereplő tevékenységek elsősorban nem a nyelvtanítást célozzák meg, hanem inkább arra irányulnak, hogy a tanulók önállóan mélyítsék el a további idegennyelveket. Így a tanulók és a tanárok is ösztönözhetők a tanulás új módszereinek megosztására, kipróbálására, kiválasztására és mindezek tesztelésére. Összegezve tehát, ezek a tevékenységek alkalmasak egy átfogó, önálló nyelvtanulási program kidolgozására vagy egy meglévő tanfolyam kiegészítésére.

 

Ez a könyv a következő célcsoportnak szól:

  • nyelvtanárok és oktatási tanácsadók
  • Szakmai fejlesztésben részt vevő oktatók
  • Tananyagfejlesztők
  • Nyelvi tantervek tervezői

 

Az Autonomy Approach három részből épül fel, amelynek középpontjában az elmélet, a gyakorlat és a fejlesztés áll:

 

Az A rész részletesen leírja az a megközelítés filozófiai hátterét. Az önirányított nyelvtanulás népszerűsítése érdekében több olyan kezdeményezés és tanári felkérés indult, amely arra ösztönzi a nyelvtanulókat, hogy nagyobb tudatossággal és felelősségvállalással vágjanak bele a tanulásba.

 

A B rész lépésről-lépésre segíti a tanulókat a fejlődésben, támogatja őket az egyéni tanulási terv kidolgozásában, végrehajtásában és módosításában.

 

A C rész kiegészíti a tudást stratégiákkal és további fejlődési forrásokkal az előrehaladás érdekében, támogatva az elképzelést, miszerint arra kell törekednünk, hogy tanuljunk a saját tapasztalatainkból.

The Autonomy Approach presents an important departure from the theoretical discussions which underpin the majority of work on learner autonomy. It introduces a practical perspective to self-directed language learning (teachable-learnable activities rooted in principles of learning), which draws on aspects of study skills and strategies as well as a variety of approaches, namely differentiated, individualised, self-directed, self-access and open-access learning.

With the autonomy approach, emphasis is placed on the support offered to learners within the classroom to help them effectively self-direct their own learning, beyond the classroom.  The authors examine and explain the theory behind metacognitive knowledge and skills (the roots of successful learning-related endeavours), and support this with an extensive sequence of activities for the teacher and the learner to use – to help learners take the development of their language learning into their own hands. The activities in this book aim not to teach a language but rather, are focused on establishing within learners an awareness of the principle components involved in learning an additional language. These activities are meant to encourage learners (and teachers) to share, select and try out new ways of learning and to reflect on the effectiveness of what they have tried. Finally, the activities are suitable for developing a comprehensive self-directed language learning syllabus or for supplementing an existing course.

This book is intended for:

  • Language teachers and learning advisors.
  • Trainers involved in professional development.
  • Materials developers for self-access centres or distance education.
  • Language curriculum designers

The Autonomy Approach contains three distinctive parts which focus in turn on theory, practice and development:

Part A offers a detailed breakdown of the philosophy behind the Autonomy Approach. Clear rationales are established for promoting self-directed language learning, and teachers are invited to reflect on the benefits of having learners take more responsibility for their own learning.

Part B is packed with step-by-step activities to support learners through the development, implementation and modification of an emerging individualised learning plan.

Part C adds an additional layer of knowledge and includes strategies and resources to develop professional practice for language learning facilitators, promoting the idea that we should strive to learn and grow from our own experiences.

Adatok
Cikkszám
9783125013650
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!